Инструкции за ползване на услугите, предоставяни
от сървърите в ИЦ на Физически факултет:


Webmail / Squirrelmail:
  • Влизане в пощата
  • Промяна на паролата
  • Addressbook от сървъра
  • Филтри за писма, вкл. препращане (forward)


  • Електронна поща (общи):
  • Настройване на e-mail клиент
  • Четене чрез друга ел. поща(gmail, abv, ...)


  • Уеб сървър:
  • Публикуване на информация / файлове